top of page

Algemeen

 • De Boomklever gaat ervan uit dat de Algemene Voorwaarden zorgvuldig zijn gelezen door de deelneemster.

 • Door het betalen van de factuur wordt een bindende overeenkomst aangegaan tussen de deelneemster en De Boomklever gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.

 • De Boomklever houdt zich aan de inspanningsverplichting en zorgt voor een veilige, gezellige en leerzame activiteit.

 • De Boomklever werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat dus zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Van te voren wordt er altijd gevraagd naar toestemming om foto's te maken en deze te delen.
   

Betaling

 • Na aanmelding ontvangt de deelneemster via e-mail een factuur.

 • Op deze factuur staat alle betaalinformatie, waaronder de betalingstermijn vermeld.

 • Nadat het factuurbedrag door De Boomklever is ontvangen, is de overeenkomst gesloten
   

Verzekering

 • De deelneemster is bij alle activiteiten verplicht mogelijke gezondheidsrisico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Risico en aansprakelijkheid

 • Alle activiteiten vinden buiten plaats in de natuur en dat is nooit geheel zonder risico’s. De deelneemster accepteert dat er ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat De Boomklever de schuld heeft, omdat zij alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren.

 • De Boomklever is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het negeren van instructies tijdens en na de activiteit.

 • Medische (bijvoorbeeld een allergie) of psychische problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van een activiteit moeten altijd worden doorgegeven.

 • Alle materialen die De Boomklever ter beschikking stelt, moeten met zorg worden behandeld. Kosten die ontstaan uit nalatigheid of vernielzucht worden in rekening gebracht.

Annuleren door de deelneemster

De deelneemster heeft het recht om de activiteit per e-mail te annuleren en heeft daarbij recht op de volgende restituties van het factuurbedrag:

         -100% binnen 24 uur en tot 4 weken voor aanvang;

         -75% tot 3 weken voor aanvang;

         -50% tot 2 weken voor aanvang;

         -25% tot 1 week voor aanvang;

         -0% in de laatste week voor aanvang en bij niet verschijnen.

Als de activiteit minder dan 4 weken voor aanvang wordt geboekt, zijn ook de bovenstaande percentages van toepassing.

Annuleren door De Boomklever

 • De Boomklever heeft het recht om een activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtssituatie dan ook. In dat geval biedt De Boomklever steeds het best mogelijk alternatief.

 • De Boomklever heeft het recht om de overeenkomst tot 1 week voor het begin van de activiteit op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum, zoals vermeld op de website. De deelneemster heeft dan sowieso het recht op het reeds betaalde bedrag, maar kan er ook voor kiezen om een andere vergelijkbare activiteit te boeken.

Klachten

 • Als een deelneemster een klacht heeft over de activiteit, dan kan de deelneemster dat tijdens de activiteit melden bij De Boomklever zodat zij de mogelijkheid heeft om de klacht te verhelpen.

 • Klachten die na afloop van de activiteit worden gemeld, worden meegenomen in de evaluatie voor toekomstige activiteiten.

 • Een klacht leidt nooit tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag.

bottom of page